Subsidieregeling Duurzame Inzetbaarheid Bedrijven/Instellingen

Wij hebben veel ervaring met het aanvragen van subsidies. Heb je hulp nodig hierbij? Deze subsidie voor Duurzame inzetbaarheid, kun je aanwenden om je medewerkers vitaler en productiever te maken en daarmee je organisatie een boost in de juiste richting te geven. Laat het ons weten, we helpen graag.

Wilt u investeren in de duurzame inzetbaarheid van uw personeel?

Dan biedt het Europees Sociaal Fonds (ESF) subsidiemogelijkheden. U kunt subsidie ontvangen voor het opstellen of uitvoeren van een bedrijfsadvies door een externe adviseur, om uw werknemers langer aan het werk te houden en hun arbeidsvitaliteit te vergroten.

Het doel van dit Europese subsidieprogramma is om mensen langer en productief aan het werk te houden en om in te zetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid. Als uw medewerkers gemotiveerd en vitaal zijn, is er minder ziekteverzuim en stijgt de arbeidsproductiviteit binnen uw bedrijf. Als werkgever kunt u binnen uw project een externe adviseur inhuren om een advies met een implementatieplan op het gebied van duurzame inzetbaarheid te krijgen, óf om begeleiding in de implementatie van zo’n plan te krijgen.

Subsidieregeling Duurzame Inzetbaarheid Bedrijven/Instellingen

U kunt in 2021 naar verwachting 50% subsidie ontvangen voor de kosten van een externe adviseur voor een advies en/of implementatieplan om de duurzame inzetbaarheid onder uw werknemers te bevorderen. In de periode 2021-2027 komen de volgende thema’s in aanmerking voor ESF-subsidie:

  • Het bevorderen van gezond, veilig en vitaal werken.
  • Het bevorderen van goed werkgever- en opdrachtgeverschap.
  • Het stimuleren van een leven lang ontwikkelen en arbeidsmobiliteit van werkenden.

Het bevorderen van bewustwording van hun loopbaan bij werkenden en het nemen van eigen regie.